ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2011
Conveni de col·laboració entre la biblioteca de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al Projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya)
Administració pública | 2011
Acord de col·laboració científica amb el Centre de Despesa - Departament de Ciències de l'Antiguitat, Sapienza -Università di Roma
Universitats | 2011
Acord de col·laboració amb el Centro Universitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM) i l'ICAC per la realització de diversos estudis a Villa Adriana, Villa del Casale a Piazza Amerina (EN), l'estudi de l'escultura arquitectònica de tarraco i l'estudi i investigació sobre l'arquitectura tardoantiga al Mediterrani
Universitats | 2011
Conveni entre la Universita' degli Studi "G.d'Anunzio" i l'ICAC per a la realització del projecte Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries
Universitats | 2011
Conveni per a la realització de pràctiques en empreses/entitats per al còmput de crèdits -Llicenciatura de biologia
Universitats | 2011
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Flix, la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica pel projecte de recerca Projecte de recerca arqueològica sobre les estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a les comarques del curs inferior de l'Ebre durant la protohistòria i l'antiguitat
Administració pública | Universitats | 2011
Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universidade do Minho i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Universitats | 2011
Conveni de col·laboració entre ACESA i l'ICAC pel seguiment arqueològic del projecte de rehabilitació de l'entorn natural de la pedrera del Mèdol
Altres | 2011
Protocol d'actuació entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Universitat Rovira i Virgili per l'estudi i documentació d'uns materials ceràmics d'època romana
Universitats | 2011
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la documentació fotogramètrica de els restes arquitectòniques d'època romana conservades a Tarragona
Administració pública | 2011