ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 1995
Berni, P.; Aguilera, A., "La base de datos Testaccio", Estudis sobre ceràmica antiga. Studies on Ancient Ceramics. Proceedings of the European Meeting on Ancient ceramics, p. 119-122.
Article en actes de congrés | 1995