ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2019
López Vilar, J. (ed.), Ruíz de Arbulo, J. (dir.), Tarraco Biennal. Actes del 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d’Arqueologia cristiana Hispànica. El cristianisme en l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives, Tarraco Biennal, URV-IEC, Tarragona.
Llibre | 2019
Huguet, E. i Ribera, A. (eds.), En tiempos de los visigodos en el territorio de Valencia, Museo de Prehistoria de Valencia, València.
Llibre | 2019
Antolinos Marín, J.A.; Soler Huertas, B., "Las villas romanas en el sureste peninsular" a Noquera, J.M. (ed.), Villae. Vida y producción rural en el Sureste de Hispania, Museo Arqueológico de Murcia, Murcia, p. 60-64.
Capítol de llibre | 2019
Aranda, R., "El concepto de marmor y su empleo como decoración mural entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media (s. V‐VIII)" a Manzarbeitia, S.; Azcárate, M.; González, I. (eds.), Pintado en la Pared. El muro como soporte visual en la Edad Media, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 313-350.
Capítol de llibre | 2019
Aranda, R.; Ruiz, J.C., "El fenómeno de la reutilización en la necrópolis paleocristiana de Tarragona: algunos casos concretos y primeras reflexiones" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal. Actes 4t Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. El cristianisme en l'Antiguitat Tardana: Noves perspectives. Tarragona, (Tarragona, 21-24 de novembre de 2018), Universitat Rovira i Virgili - Institut d’Estudis Catalans, Tarragona, p. 91-97.
Article en actes de congrés | 2019
Azaza, M.; Colominas, L., "Romanization and Animal husbandry in Tunisia: demand for wool ?" a Gourichon, L.; Daujeard, C.; Brugal, J.-P. (eds.), Hommes et Caprinés: De la montagne à la steppe, de la chasse à l'élevage (Antibes (França), del 16 al 18 d'octubre del 2018), Éditions APDCA, Antibes, p. 243-254.
Article en actes de congrés | 2019
Bea, D.; Diloli, J., "Taming a land. Power politics and the growth of complexity in the north-east of the iberian peninsula during the first millennium BC: The lower ebro region", Oxford Journal of Archaeology, 38 (1), p. 122-146. Scopus, CiteScore: 0.83 (Q1, 81%, Archeology, arts and humanities); Carhus+A / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2019
Belarte, M.C.; Principal, J., "Modèles d’habitat et d’architecture domestique dans le nord-est de l’Hispanie citérieure aux IIe et Ier siècles avant notre ère" a Guichard, V.; Vaginey, M., Les modèles italiens dans l’architecture des IIe et Ier siècles avant notre ère en Gaule et dans les régions voisines. Actes du colloque de Toulouse, 2-4 octobre 2013 (Tolosa (França), del 2 al 4 d'octubre de 2013), Collection Bibracte, 30, Bibracte, Centre Archéologique Européen, Bibracte, p. 159-170.
Article en actes de congrés | 2019
Bermejo, J.; Moreno, F.; Colominas, L., "Economías domésticas y patrones de consumo en la villa romana de Fuente Álamo: estudio comparativo de las fases altoimperial y tardoantigua" a Neira, L., Mosaicos romanos en el espacio rural. Investigación y puesta en valor, l'Erma di Bretschneider, Roma, p. 239-278.
Capítol de llibre | 2019
Berni Millet, P., "Dynamiques économiques de la production et du commerce des amphores Dressel 3-2 léétaniennnes", Revue archéologique de Narbonnaise. Recherches récentes sur les ateliers de production et les amphores vinaires de Gaule Narbonnaise et de Tarraconaise, 50-51 - 2017-2018, p. 223-236. Carhus+D / 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2019