ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 1996
Berni, P., "Instrumentum Domesticum romà del Museu Episcopal de Vic. La col·lecció de segells en àmfora, tegula i morter", Pyrenae, 27, p. 311-326. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 1996
Berni, P., "Amphora Epigraphy: proposals for the study of stamp contents", Archeologia e calcolatori, 7**, p. 751-770. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 1996
Peña, I.; Díaz, M., "Un nou accés al Fòrum Provincial de Tàrraco", Butlletí Arqueològic RSAT, 18, p. 191-226.
Article en d'altres revistes | 1996
Pons, E.; Adroher, A.M.; López, A.; Rodrigo, E. et alii, "Les campanyes de 1994-1995 a Mas Castellar, Pontós (Alt Empordà)", Actes de les Terceres Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona (Santa Coloma de Farners, 14-15 de Juny 1996), Girona, p. 96-108.
Article en actes de congrés | 1996