ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2005
Berni, P.; Carreras, C.; Olesti, O., "La gens Licinia y el nordeste peninsular. Una aproximación al estudio de las formas de propiedad y de gestión de un rico patrimonio familiar", Archivo Español de Arqueología, 78, p. 167-187. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2005
Bosch, F.; Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I:, "La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del Pla director de la Catedral de Tarragona (2000-2002)", VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona, p. 167-174.
Article en actes de congrés | 2005
Carreras, C.; Berni, P., "Late Roman Amphorae in the city of Barcino (Barcelona)", LRCW I. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. BAR International Series, 1340, Oxford, p. 165-178.
Article en actes de congrés | 2005
Díaz, M.; García, M.; Macias, J.M.;Pociña, C.A., "Les termes públiques de Tarraco i la monumentalització de la façana marítima de la ciutat", Tribuna d'Arqueologia, 2002-2003, p. 67-80.
Article en d'altres revistes | 2005
Díaz, M.; Macias, J.M.; Teixell, I., "Intervencions al carrer Sevilla núms. 12-14. Noves dades per a l’evolució urbana del “Casc Antic” de Tarraco", Butlletí Arqueològic, 27, p. 47-103.
Article en d'altres revistes | 2005
Euba, I., "Vegetación y uso del combustible leñoso en la antigüedad del País Vasco: análisis antracológico del yacimiento arqueológico romano de Aloria (Amurrio, Araba)", Veleia, 22, p. 111-120.
Article en d'altres revistes | 2005
Guitart, J., Mercado, M., Palet, J.M., Rodrigo, E, "El castellum de Can Tacó/Turó d’en Roïna (Montmeló-Montornés) i la romanització de la Laietània Interior. Cap a un estudi arqueològic del jaciment i del territori", Notes, vol. 21, p. 136-152. .
Article en revistes indexades | 2005
Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "La decoració dels paviments ceràmics de la planta noble del castell" a López Mullor, A., Estany i Morros, I., Lacuesta, R., Castell de Castelldefels. Arqueologia, història i art, Barcelona, p. 204-205.
Capítol de llibre | 2005
Huguet, E., "Segells de sigil·lata hispànica de l’abocador de la Plaça del Negret (València)", Saguntum, 37, p. 181-198. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2005
Janeras, S.; Camps-Gaset, M.; Grau, S., ROMÀ EL MELODE, Himnes. Himne Acatist, Clàssics del Cristianisme, Proa, Barcelona.
Llibre | 2005