ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2015
Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico, Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida.
Llibre | 2015
Alvarez, A., "El jaspe de la Cinta. Piedra ornamental procedente de Tortosa, Tarragona." a Pardo Fabregat, F.; Vicente Fortea, A. B.; Jordán Vidal, M. M. (eds.), Teófilo Sanfeliu Montolio. Más allá de la geología. Libro homenaje, Homenatges, Universitat Jaume I, Castelló, p. 177-182.
Capítol de llibre | 2015
Andreu Pintado, J.; Royo Plumed, H.; Lapuente, P.; Brilli, M., "Imported marbles found in three Roman cities of the territory of “Cinco Villas” (Zaragoza), north of Hispania Citerior" a Pensabene, P.; Gasparini, E. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. ASMOSIA X. Proceedings of the Tenth International Conference of ASMOSIA Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (Roma, del 21 al 26 de maig de 2012), "L'Erma" di Bretschneider, Roma, p. 13-22.
Article en actes de congrés | 2015
Antonelli, F.; Lapuente, M.P.; Dessandier, D.; Kamel, S., "Petrographic characterization and provenance determination of the crystalline marbles used in the Roman town of Banasa (Morocco): New data on the import of Iberian marble in Roman North Africa", Archaeometry, 57-3, p. 405-425. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,519; Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Artina, A., "La cantera de Roda de Berà I (Tarragona)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 319-321.
Article en actes de congrés | 2015
Barbé, E.; Garcia, A.; Llimargas, J.; Oliver, J., Història de la Garriga. Dels primers assentaments humans al segle XXI, Ajuntament de la Garriga, La Garriga.
Llibre | 2015
Belarte, C.; Canela, J.; Morer, J., "Un establiment rural de l’ibèric ple a la Cessetània: Rabassats (Nulles, Alt Camp) (S.III aC)", Auriga, 79, p. 31-33. Carhus+D / 3.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Belarte, M. C., "Domestic and Settlement Organisation in Iron Age Southern France" a Knapp, B.; Van Dommelen, P. (eds.), The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean, Cambridge University Press, Cambridge, p. 506-521.
Capítol de llibre | 2015
Belarte, M. C., "Iberska Kuća" a de Prado, G.; Rovira, M. C. (eds.), Sjeverni Iberi, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, p. 19-23.
Capítol de llibre | 2015
Belarte, M. C.; Garcia, D.; Sanmartí, J. (eds.), Les estructures socials protohistòriques a la Gàl·lia i a Ibèria. Homenatge a Aurora Martín i Enriqueta Pons. Actes de la VII Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell, 7 al 9 de març de 2013), Arqueomediterrània, 14, Universitat de Barcelona - ICAC, Barcelona.
Llibre | 2015