ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2006
Aguelo, J.; Carreras, C.; Huertas, J., "L’ocupació altimperial del solar del mercat de Santa Caterina. Un possible centre productor ceràmic", Quarhis - Quaderns d'Història de la ciutat, II, n.2, p. 60-73. .
Article en revistes indexades | 2006
Allué, E.; Euba, I.; Alarcos, A.; González Jiménez, R.; Martínez Rodríguez, P., "Noves aportacions al coneixement del medi vegetal i l’explotació del combustible durant el bronze final a partir de l’anàlisi antracològica de Sta. Digna III (Llerona, les Franqueses del Vallès)", Cypsela, 16, p. 177-181. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2006
Berni, P., "Einige Aspekte des Handels mit römischen Amphoren in Xanten", Xantener Berichte. Römische Keramik Herstellung und Handel, Mainz am Rhein, p. 19-24.
Capítol de llibre | 2006
Brito Schimmel, P.; Carreras, C., "Aplicación de métodos geofísicos en arqueología", Scientific Heritage, Vol.0, n.1. .
Article en revistes indexades | 2006
Carreras, C., "A quantitative approach to the amphorae from Xanten: a more comprehensive view of the long-distance Roman trade", Xantener Berichte, 14, p. 25-39. .
Article en revistes indexades | 2006
Gómez Pallarès, J., "Serpientes en el ara pacis Augusto: una interpretación simbólica", Faventia, p. 59-65. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2006
Guitart, J.; Palet, J.M.; Rodrigo, E.; Mercado, M., "Can Tacó: un recinte fortificat d’època republicana", Cota Zero, 21, p. 23-26. Carhus+C / 3.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2006
Huguet, E., "La Vaixella fina d’època romana de l’abocador de la Plaça del Negret (València)", Archivo de Prehistoria Levantina, XXVI, p. 349-379. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2006
López Vilar, J., "El poblament rural del Camp de Tarragona en època romana: assaig de síntesi", Butlletí Arqueològic, 28, p. 97-135. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2006
López Vilar, J., Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, Documenta ; 4, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
Llibre | 2006