ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A.; Rodríguez, O., Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania: definición, evolución y difusión del período romano a la tardía antigüedad, Documenta 29, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2017
Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, ICAC, URV, Tarragona.
Llibre | 2017
López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal. Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses, Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona.
Llibre | 2017
Alías, A.; Antolinos, J.A.; Guillén-Mondéjar, F.; Noguera J.M., Rosillo, J.F.; Soler Huertas, B, "Patrimonio minero y usos tradicionales de la geodiversidad en espacios naturales protegidos. Las canteras romanas de la costa de Calblanque (Murcia)" a Mata-Perelló, J.M.; Hunt Ortiz, M.A. (eds.), XVI Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. XX Sesión Científica de la SEDPGYM (Córdoba, del 1 al 4 de octubre de 2015), SEDPGYM, BELMEZ / PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, p. 437-461.
Article en actes de congrés | 2017
Anglada, M.; Riera Rullan, M.; Martínez A. (Coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balear, Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balear, Maó.
Llibre | 2017
Belarte, M. C., "The Iberian house" a De Prado, G.; Rovira, M. C., Northern Iberians. Life, death and rituals beyond the Pyrenees, Archaeological Museum in Zagreb, Zagreb (Croàcia), p. 17-21.
Capítol de llibre | 2017
Belarte, M. C., "Investigar a Catalunya a inicis del segle XXI: instituts de recerca o universitats?", Revista d'Arqueologia de Ponent, 27, p. 291-293. Carhus+B / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Belarte, M. C.; Canela, J.; Euba, I.; López, D.; Valenzuela, S., "¿Depósito votivo o destrucción de necrópolis?: el silo protohistórico de El Pontarró (La Secuita, Tarragona)", Trabajos de Prehistoria, 74 (2), p. 355-374. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0.615; Scopus; Carhus+A / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Berni Millet, P.; de Nicolás Mascaró, J. C.; Marlière, E.; Torres Costa, J., "Nuevos apuntes sobre epigrafía anfórica hispánica y africana de la Menorca romana" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 10.
Article en actes de congrés | 2017
Berni, P., "Amphorae-Epigraphy: Stamps, Graffiti and Tituli Picti from Roman Nijmegen" a Carreras, C.; Van den Berg, J. (eds.), Amphorae from the Kops Plateau (Nijmegen): trade and supply to the Lower-Rhineland from the Augustan period to AD 69/70, Archaeopress Archaeology, Oxford (Regne Unit), p. 185-333.
Capítol de llibre | 2017