ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Allué, E.; Euba, I.; Solé, A., "Charcoal taphonomy: the study of the cell structure and surface deformations of Pinus sylvestris type for the understanding of deformation processes of archaeological charcoal assemblages", Journal of taphonomy, 7 (2-3), p. 57-73. .
Article en revistes indexades | 2009
Àlvarez, A., "El que ens expliquen les pedres", Tarraco Pedra a Pedra, Tarragona, p. 28-35.
Capítol de llibre | 2009
Àlvarez, A.; Cebrián, R.; Rodà, I, "El mármol de Almadén de la Plata y los marmora importados del foro de Segobriga" a Nogales, T., Beltrán, J, Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana,, Sevilla, p. 101-120.
Capítol de llibre | 2009
Àlvarez, A.; Domènech, A.; Lapuente, P.; Pitarch, A.; Royo, H., Marbles and Stones of Hispania. Exhibition catalogue, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Tarragona.
Llibre | 2009
Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Lapuente, P.; Pitarch, A.; Rodà, I., "The marmor of Tarraco or Santa Tecla Stone (Tarragona, Spain)", Marbres et autres roches de la Méditerranée antique: études interdisciplinaires. Interdisciplinary Studies on Mediterranean Ancient Marble and Stones (Tarragona, 8 al 13 de juny), Aix-en-Provence, pàgs., p. 129-140.
Article en actes de congrés | 2009
Belarte, C.; Noguera, J.; Olmos, P.; Cervelló, F., "El conjunt arqueològic de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)", Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, p. 119-139.
Capítol de llibre | 2009
Belarte, M.C., "Colonial Contacts and Protohistoric Indigenous Urbanism on the Mediterranean Coast of the Iberian Peninsula" a M. Dietler and C. López-Ruiz, Colonial Encounters in Ancient Iberia. Phoenician, Greek, and Indigenous Relations, Chicago, p. 91-112.
Capítol de llibre | 2009
Belarte, M.C., "Courtyard Houses and Other Complex Buildings in the Protohistory of Southern Gaul: from Architectural to Social Changes", Journal of Mediterranean Archaeology, 22.2, p. 235-259. .
Article en revistes indexades | 2009
Belarte, M.C., "De l’ús de l’espai domèstic a la reflexió sobre les societats del passat" (Calafell - Tarragona, del 6 al 9 de març de 2007), Barcelona, p. 7-10.
Article en actes de congrés | 2009
Belarte, M.C. (ed. cient.), L’espai domèstic i l’organització de la societat ibèrica – Actes de la IV Reunió d’Arqueologia de Calafell, Arqueo Mediterrània ; 11, Universitat de Barcelona - Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Barcelona.
Llibre | 2009