ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2010
Àlvarez, A.; Pitarch, A.; Arroyo, P.; Ortiz, J.C., "Estado de conservación y propuesta de restauración de la iglesia de Sant Vicenç (Tossa de Mar, Gerona).", Libro de actas (Terol, 19-21 octubre de 2009), Terol.
Article en actes de congrés | 2010
Aranegui, C.; Huguet, E.; Fumadó, I., "Juba II y Lixus", Saguntum-Extra 3, p. 187-200. Carhus+C / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Arcos, R.; Belmonte, C.; Buxeda, J.; Garcés, I.; Madrid, M.; Padrós, C.; Reyes, T., "Els Orígens d’Aeso (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)", Auriga, 60, p. 10-11. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2010
Arquer, N.; Barrachina, A.; Huguet, E.; Lujan, J.; Lledó, N.; Prieto, C.; Rosselló, M.; Viciach, A., "Manufacturas. Descripción de las producciones cerámicas y de los componentes metálicos" a Barrachina, A.; Hernández, J.F, Paisaje y arqueología en Arriello, Cabrillas, Embalagué y Folch, Renomar S.A., EIN Mediterráneo S. L., Valencia, p. 194-241.
Capítol de llibre | 2010
Asensio, D.; Guitart, J., El jaciment ibèric de la muntanya de Sant Miquel. Montornès del Vallès i Vallromanes, Estudis. Recursos culturals ; 5, Diputació de Barcelona, Barcelona.
Llibre | 2010
Belarte, M.C., "Techniques de construction et architecture protohistorique indigène dans le nord-est de la péninsule Ibérique" a Tréziny, H., Grecs et indigènes de la Catalogne à la Mer Noire, Éditions Errance - Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence, p. 319-327.
Capítol de llibre | 2010
Belarte, M.C., "L’habitat de Lattara au Ve s. av. n. è. : urbanisme, organisation de l’espace et vie domestique", Lattara, 21 (1), p. 203-218.
Article en d'altres revistes | 2010
Belarte, M.C., "Vivre dans une maison lattoise au milieu de l’Age du Fer" a Editions Errance - Collection Archéologie de Montpellier Agglomération, Catalogue exposition Les objets racontent Lattara, París, p. 34-37.
Capítol de llibre | 2010
Belarte, M.C., La casa ibèrica: de la construcció a l’ús de l’espai., Societat Catalana d'Arqueologia, Barcelona.
Llibre | 2010
Belarte, M.C., "Los individuos en el espacio doméstico en la protohistoria de Cataluña", Arqueología Espacial, 28. Arqueología de la población (Terol, 13 i 14 de desembre de 2010), Terol, p. 109-134.
Article en actes de congrés | 2010