ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2010
Ruiz de Arbulo, J., "Por una arqueologia urbana al servicio de la sociedad. Martin Biddle y la reunión de Tours treinta años después", Arqueología, patrimonio histórico y urbanismo en las ciudades patrimonio de la Humanidad en España (Tarragona, 1-2 desembre 2009), Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, León, p. 273-282.
Article en actes de congrés | 2010
Ruiz de Arbulo, J., Mar, R., Vivó, D., "El foro de la colonia Tarraco entre la República y el Imperio" a Gonzalez Villaescusa, R.; Ruiz de Arbulo, J. (eds), Simulacra Romae II. Rome, les capitales de province (capita provinciarum) et la creation d'un espace commun européen. Une aproche archéologique (Reims, 19-21 de novembre de 2008), Bulletin de la Societé archéologique champenoise, 19, Societé archéologique champenoise / Univ. de Reims, Reims, p. 39-70.
Article en actes de congrés | 2010
Sánchez, A., Gómez, J., Soteres, R., Mayoral, A., "El Bierzo. Naturaleza y hombre: un paisaje multivariado." (Madrid, 2010).
Article en actes de congrés | 2010
Teixell, I., "Noves aportacions al coneixement de la moneda d’imitació a TARRACO: des de l’antoninià fins al tremís" a Campo, M., Falsificació i manipulació de la moneda, XIV Curs d’Història monetària d’Hispània, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, p. 69-80.
Capítol de llibre | 2010
VVAA, Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural/ Historical aspects and natural setting, Prevosti, M.; Guitart, J., Documenta ; 16.1, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Tarragona.
Llibre | 2010