ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2021
Belarte, M.C., "Forme, fonction et signification des foyers dans la culture ibérique (600–200 av. J.-C.)" a Lamaze, J.; Bastide, M., Around the Hearth. Ritual and commensal practices in the Mediterranean Iron Age from the Aegean world to the Iberian Peninsula, De Gruyter, Berlin, p. 255-275.
Capítol de llibre | 2021
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Ramon, J.; Sanmartí, J., "Entre autochtones et allochtones en Ibérie: la formation d’une société urbaine dans un contexte non colonial" a Kallala, N.; Yazidi, B., Être autochtone, devenir autochtone: définitions, représentations, Actes du Premier Colloque International de l'École Tunisienne d'Histoire et d'Anthropologie (25-27 octobre 2019) (Gamarth (Tunísia), del 25 al 27 d'octubre de 2019), Ministère des Affaires Culturelles, Centre des Arts, de la Culture et des Lettres "Ksar Saïd", École Tunisienne d'Histoire et d'Anthropologie, Tunis, p. 195-210.
Article en actes de congrés | 2021
Berganzo-Besga, I.; Orengo, H.A.; Lumbreras, F.; Carrero-Pazos, M.; Fonte, J.; Vilas-Estévez, B., "Hybrid MSRM-Based Deep Learning and Multitemporal Sentinel 2-Based Machine Learning Algorithm Detects Near 10k Archaeological Tumuli in North-Western Iberia", Remote Sensing, 13(20), p. 4181. JCR (ISI), Factor d'impacte: 4.848 (Q1, Geosciences, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 6.6 (Q1, 90%, General Earth and Planetary Sciences).
Article en revistes indexades | 2021
Cerdá Bertomeu, Mª J.; Álvarez Tortosa, J. F.; Molina Vidal, J.; Mateo Corredor, D., "El Museo del Mar. Su papel en la configuración del relato de marca territorio: El caso de las salas externas Portus Ilicitanus" a López Mira, J. A.; Tendero Fernández, F. E., Museus territorials: V Jornades de Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents de la Comunitat Valenciana (Petrer (Alicante), del 25 al 26 de septiembre), Generaltitat Valenciana, Alicante, p. 229-242.
Article en actes de congrés | 2021
Coll, R.; Gamarra, A.; García, M.J.; Navarro, R.; Prevosti, M., "El mosaic romà de Premià: de la descoberta a la posada en valor patrimonial", Arqueoblog. Museu d'Arqueologia de catalunya.
Article en d'altres revistes | 2021
Coll, R.; Prevosti, M., "El edificio octogonal tardoantiguo de la villa de la Gran Vía – Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)" a Martínez, R.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Congreso Internacional Las Villas Romanas Bajoimperiales de Hispania / International Conference The Late Roman Villae in Hispania (Palencia, del 15 al 17 de novembre de 2018), Diputación de Palencia, Palencia, p. 281-289.
Article en actes de congrés | 2021
Colominas, L., "Pràctiques ramaderes en època ceretana, republicana i alt-imperial a la plana de la Cerdanya: una aproximació arqueozoològica" a Aliaga, S.; Gascón, C.; Mercadal, O.; Obiols, Ll.; Olesti, O.; Simon, E., Història de la Cerdanya, Història de les comarques gironines, Diputació de Girona, Girona, p. 4.
Capítol de llibre | 2021
Colominas, L.; Castanyer, P.; Frigola, J.; Tremoleda, J., "What Happened in That Pit? An Archaeozoological and GIS Approach to Study an Accumulation of Animal Carcasses at the Roman Villa of Vilauba (Catalonia)", Animals, 11, p. 1-24. .
Article en revistes indexades | 2021
Dorado, A., Pastor, M., García, G., Barciela, V., Hernández, M. S., "El revestimiento pintado del Departamento XX de Cabezo Redondo (Villena, Alicante). Caracterización de un elemento constructivo singular", Munibe, 72. .
Article en revistes indexades | 2021
Ferré, A.; Macias, J. M.; Toldrà, J. M., Catàleg dels elements patrimonials relacionats amb el cicle integral de l’aigua. Pla per a la protecció, estudi i difusió del patrimoni històric vinculat a la captació i portada de l’aigua als municipis de Tarragona, La Cananonja, El Catllar i Els Pallaresos, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2021