ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2004
Calpena Marcos, D.; Ravotto, A., "Museografia di recupero", Nuova Museologia, 11, p. 26-28.
Article en d'altres revistes | 2004
Coll, R.; Járrega, R., "Materials arqueològics de procedència subaquàtica trobats al terme municipal del Masnou (El Maresme, Barcelona)", XXI Sessió d’Estudis Mataronins, Mataró, p. 285-308.
Capítol de llibre | 2004
Díaz, M.; García, M.; Macias, J. M.; Pociña, C. A., "Elementos arquitectónicos del área termal pública de Tarraco" a Ramallo, S.F., La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena, del 8 al 10 d'octubre de 2003), Universidad de Murcia, Múrcia, p. 447-454.
Article en actes de congrés | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Carrer de Castaños núm. 1" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 62-76.
Capítol de llibre | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Carrer de Sant Miquel, 33" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 30-62.
Capítol de llibre | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les thermae del carrer de Sant Miquel i els banys de tipologia imperial" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 152-155.
Capítol de llibre | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les termes del carrer de Sant Miquel: Anàlisi interpretativa" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 134-144.
Capítol de llibre | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M.; Teixell, I., "L’entorn urbà" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 76-78.
Capítol de llibre | 2004
Fiz, I., "Simulacra Romae Web Site", Ruiz de Arbulo, J. (ed), Roma y las capitales provinciales del Occidente Europeo, Tarragona, p. 345-351.
Article en actes de congrés | 2004
Gómez Pallarès, J., "Nota sobre la inscripció musiva llatina de les termes públiques del carrer de Sant Miquel de Tarragona" a Macias Solé, J. M, Les termes públiques de l'àrea portuaria de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, Tarragona, p. 100-101.
Capítol de llibre | 2004