ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2018
Kallala, N.; Sanmartí, J. (dir.); Belarte, M.C. (ed.), Althiburos III. La nécropole protohistorique d’Althiburos-massif du Ksour, Documenta, 30, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2018
Bucchi, A.; Escayola, N.; Fortuny, K.; García-Vadillo, F. J.; Luengo, J.; Varona, P. (eds.), Actas XI Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, Trama, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2018
Livarda, A.; Madgwick, R.; Riera Mora, S., The Bioarchaeology of Ritual and Religion, Oxbow, Oxford.
Llibre | 2018
Járrega, R.; Colom, E., Figlinae Hispaniae. Nuevas aportaciones al estudio de los talleres cerámicos de la Hispania romana, TRAMA, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2018
Baklouti, S.; Maritan, L.; Casas, Ll.; Járrega, R.; Prevosti, M.; Mazzoli, C.; Ouazaa, N.L., "Archaeometric study of African Keay 25.2 amphorae in Catalonia (Spain): a history of importation and imitation", European Journal of Mineralogy, 30 (4), p. 759–772. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.190 (Q4 Mineralogy); Scopus / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Belarte, M. C.; Noguera, J.; Olmos, P., "Una residència de planta complexa de l’ibèric antic al jaciment de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 28, p. 369-384. Carhus+B / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Belarte, M.C., "Casas, familias, linajes, comunidades… el caso del mundo ibérico septentrional" a Rodríguez, A.; Pavón, I.; Duque, D., Más allá de las casas. Familias, linajes y comunidades en la protohistoria peninsular, Universidad de Extremadura, Cáceres, p. 111-138.
Capítol de llibre | 2018
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P., "El poblament ibèric a Flix: de la primera edat del ferro a la formació de la cultura ibèrica a l’antiga Ilercavònia", Miscel·lània del CERE, 28 (Dossier Ibers i romans a l'Ebre), Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Valls, p. 223-246.
Capítol de llibre | 2018
Beltrán de Heredia, J.; Cortés, A., "L’Arquitectura de la domus del Carrer d’avinyó de Barcelona", La Domus d’Avinyó. El luxe d’una casa de Barcino, MUHBA Documents 13, Aj. de Barcelona, Barcelona, p. 6-19.
Capítol de llibre | 2018
Beltran de Heredia, J.; Cortés, A., "La domus de la calle Avinyó de Barcelona: Un ejemplo de la arquitectura doméstica de las elites barcinonenses en los siglos I-II", Anales de Arqueología Cordobesa, 29, p. 137-156. Scopus, CiteScore: 0.08 (Q4, 21%, Archeology (arts and humanities)); Carhus+A / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018