ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2014
Almeida, R.; Van der Berg, J.; Berni, P.; Schimmer, F.; Carreras, C., "El comercio de ánforas hispanas en Kops Plateau (Nijmegen) desde época de Augusto a época flavia" a Morais, R.; Fernández, A.; Sousa, M. J. (eds.), As produções cerâmicas de imitaçao na Hispania. Monografías Ex Officina Hispana II (Braga, del 3 al 6 d'abril de 2013), Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, p. 379-392.
Article en actes de congrés | 2014
Álvarez, A.; Álvarez, G., "Preservation of original aragonite structure in esmophylium castellolense (Scleractinia) from the Eocene Igualada Basin (Spain)", Palaeoworld, 23, p. 327-335. Scopus.
Article en revistes indexades | 2014
Berni, P., "Roma, Portus y el Mediterráneo. Review: S. Keay (ed.), Rome, Portus and the Mediterranean. British School at Rome. Archaeological Monographs of the British School at Rome, Volume 21. 454p", Journal of Roman Archaeology, 27, p. 571-574. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Berni, P.; Jàrrega, R.; Bernal, D.; Carreras, C.; García Vargas, E., "Amphorae ex Hispania. Paisajes de producción y de consumo. Fase II: catálogo de ánforas hispanas" a Morais, R.; Fernández, A.; Sousa, M. J. (eds.), As produções cerâmicas de imitaçao na Hispania. Monografías Ex Officina Hispana II (Braga, del 3 al 6 d'abril de 2013), Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, p. 131-140.
Article en actes de congrés | 2014
Buffat, L., Járrega, R., "La ceràmica comuna tarraconense" a Járrega, R., Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 203-211.
Capítol de llibre | 2014
Buttà, L.; Carruesco, J.; Massip, F.; Subías, E. (eds.), Danses imaginades, danses relatades. Paradigmes iconogràfics del ball des de l’Antiguitat clàssica fins a l’edat mitjana / Dancing Images and Tales. Iconography of dance from Classical to Middle Age, Trama, 1, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2014
Carreras, C.; Berni, P., "Marques d’àmfora documentades a la vil·la romana dels Antigons" a Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 185-194.
Capítol de llibre | 2014
Carreras, C.; Guardia, J.; Guitart, J.; Olesti, O., "Prospecció arqueològica i sondejos al fòrum de Iulia Libica (Llívia, Cerdanya)", Actes de les XII Jornades d'Arqueologia de les Comarques Gironines (Besalú, del 12 a 14 de juny de 2014), p. 253-260.
Article en actes de congrés | 2014
Carruesco, J., "La dansa a l’origen de la polis: textos i imatges" a Buttà, L.; Carruesco, J.; Massip, F.; Subías, E. (eds.), Danses imaginades, danses relatades. Paradigmes iconogràfics del ball des de l’Antiguitat clàssica fins a l’edat mitjana / Dancing Images and Tales. Iconography of dance from Classical to Middle Age, Trama ; 1, ICAC, Tarragona, p. 9-20.
Capítol de llibre | 2014
Casas, Ll.; Prevosti, M.; Fouzai, B.; Álvarez, A., "Archaeomagnetic study and dating at five sites from Catalonia (NE Spain)", Journal of Archaeological Science, 41, p. 856-867. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2,139 (any 2014); Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014