ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2001
Aguilera, A.; Berni, P., "Las bases de datos y las Ciencias de la Antigüedad", Gracia, F.; J. M. Gurt; C. Carreras / G. Munilla, eds.: Arqueomediterrània, 7: Jornades d’arqueologia i tecnologies de la informació i la comunicació: recerca, docència i difusió (Barcelona, 13 i 14 d’abril de 2000), p. 57-64.
Capítol de llibre | 2001
Berni, P., "Amphorae Dressel 20 similes", Écija, p. 1159-1167.
Article en actes de congrés | 2001
Berni, P.; Carreras, C., "El circuit comercial de Barcino: reflexions al voltant de les marques amfòriques", Faventia, 23/1, p. 103-129. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2001
Díaz, M.; Puche, J. M., "El proceso de urbanización de la Tarraco republicana: Los niveles constructivos del colector principal de la ciudad", Revista d'Arqueologia de Ponent, 11, p. 211-239. Carhus+B / 4.4 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2001
Fernández Martínez, C; Gómez Pallarès, J., "Hermenegildo, ¿para siempre en Sevilla? Una nueva interpretación de IHC, n.76 = ILCV, n.50", Gerión, 19, p. 629-658. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2001
Gebellí, P.; Díaz, M., "Importaciones béticas en Tarraco en contextos pre-augusteos" a Chic García, G., Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae. Consevas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano (Écija-Sevilla, del 17 al 20 de desembre de 1998), Gráficas Sol, Écija, p. 1349-1359.
Article en actes de congrés | 2001
Gómez Pallarès, J., "Sobre Virg., Buc. 4, 18-25, puer nascens, y la tradición de la écfrasis en Roma", Emerita, 69.1, p. 93-114. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2001
Martín, J.; Rodrigo, E.; Canal, D, "El poblat iberoromà del Serrat dels Tres Hereus (Casserres). Un assentament del segle I a.C. al Berguedà", Tribuna d'Arqueologia, 1999-2000, p. 127-148. Carhus+C / 3.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2001