ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 1998
Aguilera, A.; Berni, P., "Las cifras hispánicas", Rubrica. Paleographica et Diplomatica Studia, 7, p. 257-282.
Capítol de llibre | 1998
Berni, P., Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana, Col·lecció instrumenta, 4, Universitat de Barcelona, Barcelona.
Llibre | 1998
Berni, P.; Carreras, C.; Revilla, V., "Sobre dos nuevos Cornelii del vino tarraconense", Laietània, 11, p. 109-124. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 1998
Carreras, C.; Berni, P., "Producció de vi i àmfores tardanes del NE de la Tarraconense", Badalona, p. 270-276.
Article en actes de congrés | 1998
Díaz, M., "Excavacions del Laboratori d’Arqueologia de la U.R.V. a la Rambla Vella: noves dades sobre la Tàrraco republicana", Butlletí Arqueològic RSAT, 19-20, p. 155-190.
Article en d'altres revistes | 1998
Díaz, M., "La ciutat" a Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarraco. Patrimoni de la Humanitat, Diari de Tarragona, Tarragona, p. 101-112.
Capítol de llibre | 1998
Díaz, M., "Fòrum colònia" a Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarraco. Patrimoni de la Humanitat, Diari de Tarragona, Tarragona, p. 89-100.
Capítol de llibre | 1998
Díaz, M., "La Tàrraco republicana: Estat de la qüestió", Butlletí Arqueològic RSAT, 19-20, p. 121-135.
Article en d'altres revistes | 1998
Garrote, E.; Berni, P., "El consum de l’oli bètic a l’Empúries romana", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 31, p. 95-109. .
Article en revistes indexades | 1998
Garrote, E.; Berni, P., "L’eix Empúries-Narbona en els circuits comercials de l’oli bètic durant l’Imperi Romà", Puigcerdà, p. 243-254.
Article en actes de congrés | 1998