ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2004
Moros, J.; Berni, P., "Epigrafia sobre àmfores Haltern 70 bètiques. Catálogo de sellos", Culip VIII i les Amfores Haltern 70, Monografies del CASC ; 5, p. 51-57.
Capítol de llibre | 2004
Moros, J.; Berni, P., "Tipologia de les àmfores Haltern 70 i produccions similars. Catálogo de sellos en ánfora bética Verulamium 1908", Culip VIII i les Amfores Haltern 70, Monografies del CASC ; 5, p. 35.
Capítol de llibre | 2004
Ravotto, A., "Considerazioni sul popolamento dell’Alta Val Tanaro in età romana", Rivista di Studi Liguri, LXX, p. 17-44. Carhus+D / MIAR 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2004
Rodrigo Requena, E., "L’estructuració del territori de Iesso en època romana" a Guitart, J.; Pera, J, IESSO I. Miscel·lània Arqueològica,, Barcelona, p. 171-186.
Capítol de llibre | 2004
Subias, E.; Fiz, I., "Arqueologia del Territori: docència i recerca", Quaderns de Vilaniu, 45, p. 165-189.
Article en d'altres revistes | 2004