ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2010
Belarte, M.C.; Gailledrat, E.; Roux, J.-C., "Recherche dans la zone 1 de la ville de Lattara. Evolution d’un quartier d’habitation dans la deuxième moitié du Ve s", Lattara, 21 (1), p. 7-134.
Article en d'altres revistes | 2010
Belarte, M.C.; Noguera, J., El jaciment ibèric del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre). Guia arqueològica, Institut Català d'Arqueologia Clàssica - Ajuntament de Benifallet, Tarragona.
Llibre | 2010
Berni, P., "Epigrafia sobre amphorae, tegulae, imbrex i dolia a l’àrea occidental del Camp de Tarragona", Ager Tarraconensis 3: Les inscripcions romanes, Documenta ; 16.3, ICAC, Tarragona, p. 153-210.
Capítol de llibre | 2010
Brito-Schimmel, P.; Carreras, C., "Metodología para la prospección geofísica en arqueología: apuntes a partir de los trabajos de Iesso, Can Tacó, Molins Nous y El Goleró", Lucentum, XXIX, p. 9-22. .
Article en revistes indexades | 2010
Bustamante, M; Escrivà, I.; Fernández, A.; Huguet, E.; Iborra, P.; Quixal, D.; Ribera, A.; Vioque, J., "En la vía “degli Augustali” de Pompeya. Campaña 2009", Excavaciones en el exterior 2009. Informes y trabajos, 5, p. 150-165.
Article en d'altres revistes | 2010
Bustamante, M.; Escrivà, I.; Fernández, A. Huguet, E.; Iborra, P.; Quixal, D. Ribera, A.; Vioque, J., "Pompeya. Alrededor de la “Via degli Augustali” (VII, 9, 25) y la casa del “Forno a Riverbero” (VII, 4, 29). Campaña 2009", The Journal of Fasti online, p. 210.
Article en d'altres revistes | 2010
Buxó, R.; Principal, J.; Alonso, N.; Belarte, M.C.; Colominas, L.; López, D.; Pons, E.; Rovira, M.C.; Saña, M.; Valenzuela, S., "Prácticas alimentarias en la Edad del Hierro en Cataluña", C. Mata, G. Pérez, Jaime Vives-Ferrándiz (Eds.): De la cuina a la taula. IV Reunió d'economia en el primer mil·lenni aC (Caudete de las Fuentes (València), 22-23 octubre 2009), València, p. 81-98.
Article en actes de congrés | 2010
Camañes, M. P., "Estudio funcional de los espacios de Molí d’Espígol (Tornabous Urgell): transformación, elaboración y consumo de alimentos", Cypsela, 18, p. 193-208. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2010
Camañes, M.P., "Espacios de elaboración y consumo de alimentos en el asentamiento ibérico de Molí d’Espígol", De la cuina a la taula. IV Reunió de economía en el primer mil·lenni aC. (Caudete de las Fuentes (Valencia). 22 y 23 de Octubre), València, p. 184-189.
Article en actes de congrés | 2010
Canela, J.; Cartes, T.; Pérez, P., "Gis application in Archaeology. Three research experiencies in the peninsular Mediterranean area", Fusion of cultures. Abstracts of the XXXVIII Annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. CAA 2010 (Granada, Spain, April 6-9, 2010) (Granada, 6-9 d'abril de 2010), p. 624.
Article en actes de congrés | 2010