ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2006
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona: treballs del Pla Director (2000-2002)", Tribuna d'Arqueologia, 2003-2004, p. 221-246.
Article en d'altres revistes | 2006
Macias, J.M., "Arquitectura domèstica", Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Forum 12., 12, p. 73-81.
Article en d'altres revistes | 2006
Macias, J.M.; Remolà, J.A., "Topografia i evolució urbana", Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Fòrum, 12, p. 27-39.
Article en d'altres revistes | 2006
Matteazzi, M., "La via Pelosa ad ovest di Padova: appunti per una nuova analisi", Quaderni di Archeologia del Veneto, 21 (2005), p. 163-169. Carhus+D / 3.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2006
Olmos, P., Montanero, D., "El poblat de la primera edat del ferro (segles VIII – VI aC) de Sebes i el seu entorn ambiental durant la protohistòria.", Aljub, 14, p. 16-18. .
Article en revistes indexades | 2006
Puche, J. M., "Metrologia, modulació, proporcions i proposta d’alçats" a Lopez, J., Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco, Documenta, ICAC, Tarragona, p. 126-134.
Capítol de llibre | 2006
Rodrigo, E., L’evolució del poblament i de l’organització de l’Ager de Iesso de l’època Ibèrica a l’antiguitat tardana. Estudi de l’ocupació i estructuració del territori, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
Llibre | 2006