ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2002
Pons, E.; Adroher, a.M.; López, A, Rodrigo, E.; et alii, "Les estructures residencials. El barri hel·lenístic" a Pons i Brun, E., Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà):un complex arqueològic d’època ibèrica: excavacions 1990-1998, Sèrie monogràfica 21, Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, Girona, p. 150-175.
Capítol de llibre | 2002
Pons, Ll.; Berni, P., "La figlina Virginensis y la Mauretania Tingitana", L'Africa romana, XIV (Sassari, 7-10 de desembre de 2000), Roma, p. 1541-1570.
Article en actes de congrés | 2002
Remesal, J.; Berni, P.; Aguilera, A., "Internet. Evaluador y difusor de la Ciencia Histórica", Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. Contributos das ciências e das tecnologias para a Arqueologia da Península Ibérica, vol. IX (Vila Real, 21-27 de setembre de 1999), Porto, p. 475-484.
Article en actes de congrés | 2002