ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2016
Carmona, P.; Ruiz-Pérez, J.M.; Blázquez, A.M.; López-Belzunce, M.; Riera-Mora, S.; Orengo, H.A., "Environmental evolution and mid-late Holocene climate events in the Valencia lagoon (Mediterranean coast of Spain)", The Holocene, 25, p. 1750-65. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2.419; Scopus.
Article en revistes indexades | 2016
Carreras, C.; Martín, A.; Pera, J.; Rodrigo, E., "Las ánforas de Brindisi en la Hispania Citerior. Pautas de distribución y consumo", Sagvntvm, Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia, 48, p. 103-122. Carhus+C / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Carruesco, J., "Choral Performance and Geometric Patterns in Epic Poetry and Iconographic Representations", The Look of Lyric: Greek Song and the Visual, Mnemosyne, Supplements ; 391, Brill, Leiden (Holanda), p. 69-107.
Capítol de llibre | 2016
Carruesco, J., "Revisitant la tragèdia: Cadmus et Hermione de Lully-Quinault i l’aparició de la “tragédie lyrique”" a Borrell Vidal, E.; Gómez Cardó, P. (eds.), Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat., Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 35-43.
Capítol de llibre | 2016
Carruesco, J., "Santuarios y prácticas religiosas en la Sicilia griega", Desperta Ferro. Arqueología e Historia, 5, p. 19-23.
Article en d'altres revistes | 2016
Ciurana, J.; López Vilar, J., "El ritual de la crematio a Tàrraco: el cas d’una incineració tardo-republicana del suburbi occidental", Butlletí Arqueològic, 36-37 (2014-2015), p. 49-70.
Article en d'altres revistes | 2016
Clariana, J. F.; Prevosti, M., "La represa de les excavacions arqueològiques a Torre Llauder desprès de la inauguració del mur. Resum de l’actuació al subsòl de l’aula principal", Felibrejada, 96, p. 93-122.
Article en d'altres revistes | 2016
Coll, R.; Prevosti, M., "La tècnica constructiva de l’edifici octogonal de Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)", Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 94-105.
Article en d'altres revistes | 2016
Coll, R.; Prevosti, M.; Bagà, J., "Primeros resultados del estudio del taller anfórico de la Gran Via – Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)" a Járrega, R.; Berni, P. (eds.), Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo (Tarragona, del 10 al 13 de desembre de 2014), Monografías Ex Officina Hispana III, ICAC, SECAH, Tarragona, p. 120-138.
Article en actes de congrés | 2016
Colominas, L., "Morphometric variability of Roman dogs in Hispania Tarraconensis: The case study of the Vila de Madrid necropolis", International Journal of Osteoarchaeology, Volume 26, Issue 5, p. 897–905. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.038 (Q2, Anthropology); Scopus, CiteScore: 1.15 (Q1, 89%, Archeology (arts and humanities)); Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016